سیستم‌های عصبی مغز چگونه در شبکه‌های اجتماعی درگیر می‌شوند؟

   – حضور در شبکه‌های اجتماعی در رده نیازهای بیولوژیکی دانشمندان علم اعصاب دو دلیل مهم استفاده از شبکه‌های مجازی را «ارتباط با دیگران» و «مدیریت ذهنیت مردم … “سیستم‌های عصبی مغز چگونه در شبکه‌های اجتماعی درگیر می‌شوند؟”